איתור שוחות קבורות

חברת מאיה מ.י. איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות בע"מ מתמחה באיתור, מיפוי וסימון של כל סוגי התשתיות, לרבות פריסת שוחות ואיתור שוחות קבורות.

 

פריסת שוחות

פריסת שוחות כוללת מדידה מדויקת של שוחות קיימות לתשתיות שונות. אנו מספקים מדידות של חללים פנימיים בתוך השוחה וסימון כל התשתיות שעוברות בה. שרטוט של פריסת שוחותנעשה ע"י צוות מקצועי מוסמך ומנוסה. מדידות אלו חשובות הן לבעלי התשתיות עצמם והן למהנדסים ואדריכלים. את המדידות עצמן אנו מבצעים באופן מוקפד, בהתאם לכל דרישות הבטיחות שבחוק, ובליווי ציוד חילוץ ייעודי לסוג זה של עבודות וגלאי גז. בסיום המדידה בשטח, נרשמים הנתונים על גבי שרטוטים מקצועיים ומדויקים.

 

איתור שוחות קבורות

לחברתנו יש את כל הניסיון, המיומנות והציוד הנדרש עבור איתור שוחות קבורות, הן לבעלי התשתיות והן לפתרון בעיות ותכנון מרחבי. כמו כן, באמצעות מערכת שאיבת עפר, תוכל חברת מאיה לחשוף את השוחות הקבורות, במידת הצורך וללא פגיעה בסביבה.

 

עבודות מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר

בזכות 30 שנות ניסיון, מבוצעות כל העבודות לאיתור ומיפוי תשתיות תת-קרקעיות, הכוללות, בין היתר, פריסת שוחות, איתור שוחות קבורות, ברמה מקצועית שאין שני לה. העבודות כוללות בין היתר את הפעולות הבאות:

 • ביצוע סקר מקדים לחפירה, המיועד למנוע פגיעה בתשתיות קיימות מתחת לקרקע

 • איתור כל התשתיות והשוחות בשטח נתון, לרבות כאלו שהינן מתכתיות או אל מתכתיות ואיתור חללים תת קרקעיים. כל זאת, באמצעות ציוד ואלקטרו-מגנטי ואלקטרו-אקוסטי חדשני מתוצרת חברות מובילות בעולם

 • סימונן של התשתיות באמצעות יתדות או צבע, לפי דרישת הלקוח

 • עריכת מדידות עומק לרבות מדידות של עומק אבסולוטי, הן של התשתיות והן של השוחות

 • מיפוי כל התשתיות התת קרקעיות והשוחות בשטח הנתון על גבי שרטוט אטוטקאד

להזמנת שירותים לאיתור שוחות קבורות ופריסת שוחות,

קבלת פרטים, ייעוץ ומחירים, אנא התקשרו אל:

חברת מאיה בע"מ בטלפון 03-9030636

מיקום תשתיות

suare1

איתור ומיפוי תשתיות תת-קרקעיות

 • איתור צנרת מים, שוחות, קווי ביוב, תקשורת, חשמל, סיבים אופטיים ועוד
 • סימון תוואי בשטח, מדידות עומק ושרטוט על גבי מפה דיגיטלית
 • סריקות תת-קרקעיות באמצעות מכ"מ חודש קרקע (GPR)

חישוף תשתיות תת-קרקעיות ללא הרס

 • טכנולוגיה חדשנית של שאיבת עפר, יחידה בעוצמתה בישראל

איתור דלף

square2

סקרי פחת מים ואיתור דלף מים תת-קרקעי

 • איתור כל גורמי אובדן המים בשטח נתון, בתחום שבין ספק המים ועד לצרכן הסופי
 • איתור המקור והמיקום של נקודות נזילת המים
 • התקנת גלאים ובקרת צנרת קבועה

איתור דליפות במתקני גז

 • איתור דליפות במתקני גז טבעי, קווי הולכה ארציים ומתקני ייצור

איתור תקלות וזליגות בכבלים

 • איתור מיקום קצר, נתק או זליגה בכבלי חשמל תת קרקעיים

מכירת ציוד לאיתור

kenes1

מכירת ציוד לאיתור תשתיות, דליפות מים
ודליפות גז

 • נציגות בלעדית של חברת SEWERIN הגרמנית
 • נציגות של חברת VIVAX-METROTECH
 • נציגות בלעדית של חברת
  QUALITEST-Advanced Testing
 • נציגות בלעדית של חברת
  BERNTSEN International