איתור דלף

סקרי פחת ואיתור דלף תת קרקעי

בעיר, בישוב, במתחם מבנים, במפעלים…

האם סובלים מ"אובדן מים", או מ-"חיוב מוגזם".
האם קיים דלף? האם מישהו מודד לא נכון? האם מים "נעלמים" איכשהו?

מהות העבודה

 • סיור להכרת השטח, לימוד תוואי מערכת המים ואביזריה ותכנון שלבי המדידות.
 • ביצוע מדידות כלליות ואזוריות (Step Testing) לצורך זיהוי אזורים שנחשד בהם דלף ואיבוד כמויות מים
 • על-סמך ממצאי ומסקנות שני השלבים הראשונים, יבוצעו בדיקות ישירות של קטעי צנרת באמצעות מערכת אלקטרו-אקוסטית ממוחשבת, לצורך איתור ומיקום דלף (פרצים).
 • איתור הדלף יבוצע ע"י התחברות לצינור בתוואי ידוע, ובדיקת כל צנרת המים, החל ממד המים של חברת מקורות ועד מוני-המים של בתי הצרכנים.
 • ניתן לבצע בדיקת מונים
 • הכנת דו"ח: הפעולות שננקטו, ממצאים, מיקום מדויק של הנזילות והמלצות שיש ליישם (אם תהיינה)
 • סקרי הפחת כוללים אומדן של כמות ושווי איבוד המים כתוצאה מהדלף שלא אותר עד כה
 • החברה מוכרת ציוד לאיתור תשתיות, תוך שהיא מדריכה את הלקוחות בשימוש נכון ואפקטיבי

מכשירים לאיתור דליפות מתוצרת Sewerin

מיקום תשתיות

suare1

איתור ומיפוי תשתיות תת-קרקעיות

 • איתור צנרת מים, שוחות, קווי ביוב, תקשורת, חשמל, סיבים אופטיים ועוד
 • סימון תוואי בשטח, מדידות עומק ושרטוט על גבי מפה דיגיטלית
 • סריקות תת-קרקעיות באמצעות מכ"מ חודש קרקע (GPR)

חישוף תשתיות תת-קרקעיות ללא הרס

 • טכנולוגיה חדשנית של שאיבת עפר, יחידה בעוצמתה בישראל

איתור דלף

square2

סקרי פחת מים ואיתור דלף מים תת-קרקעי

 • איתור כל גורמי אובדן המים בשטח נתון, בתחום שבין ספק המים ועד לצרכן הסופי
 • איתור המקור והמיקום של נקודות נזילת המים
 • התקנת גלאים ובקרת צנרת קבועה

איתור דליפות במתקני גז

 • איתור דליפות במתקני גז טבעי, קווי הולכה ארציים ומתקני ייצור

איתור תקלות וזליגות בכבלים

 • איתור מיקום קצר, נתק או זליגה בכבלי חשמל תת קרקעיים

מכירת ציוד לאיתור

kenes1

מכירת ציוד לאיתור תשתיות, דליפות מים
ודליפות גז

 • נציגות בלעדית של חברת SEWERIN הגרמנית
 • נציגות של חברת VIVAX-METROTECH
 • נציגות בלעדית של חברת
  QUALITEST-Advanced Testing
 • נציגות בלעדית של חברת
  BERNTSEN International