מכירת ציוד

חברת "מאיה" משווקת בלעדית בישראל של מוצרי חברת SEWERIN גרמניה

Sewerin_Logo.png
leakdetection.png
 מיכל תערובת גז לאיתור נזילות בצנרת מים
מיכל תערובת גז לאיתור נזילות בצנרת מים
סטלבנד 80מ'/6מ"מ
סטלבנד 80מ'/6מ"מ
Variotec 460 TracerGas
Variotec 460 TracerGas
איתור דליפות גז
איתור דליפות מים
איתור תשתיות
חישוף ושאיבת עפר
שונות