logo-italifters.png

חדש במאיה ! מכשור לפתיחת שוחות 

הכלים של חברת ITALIFTERS
מקטינים סיכונים הנובעים מטיפול בעומסים

פתיחת שוחה נראית לעיתים כפעולה פשוטה וקלה שלמעשה כוללת מספר פעולות טכניות ופתרון בעיות תפעוליות, בטיחות, בזבוז זמן, דבר שהמומחים מכירים היטב מהשטח.

הפתיחה המסורתית של שוחות, כוללות פטיש ואזמל או מחפרון במקרים מיוחדים יוצרת אתגרים רבים בשטח.

פתיחה באזמל ופטיש אינה עומדת בהוראות הבטיחות הכוללות :

  • הגבלת המשקל המורם

  • שליטה מועטה בפעולה הנדרשת

  • יוצרת  קושי בהזזה, קושי בהרמת מכסה שקוע,

  • סכנה של הפלת מכסים מרובעים לתוך הפתח)

לעיתים קרובות קורה שהמכסים כה תפוסים שניסיון פתיחה יגרום גם למסגרת להישלף ובכך לגרום לנזק בדרך.

יתרונות השימוש בכלים של חברת Italifters 

  • משקל מינימלי

  • מידות קומפקטיות

  • תפעול מלא קל ונוח

  • פתרון מוכח למרבית בעיות ההרמה בשטח.

  • אחריות יצרן לשנה.

הדבר הוכח ע"י בדיקות רבות שנעשו במצבים קשים ופתרו את רוב בעיות ההרמה בשטח.

מותאם לתקן 11228 ISO – ארגונומיה - ניטול ידני להרמה ונשיאה

לפרטים והזמנות