סקרי פחת ואיתור דלף תת קרקעי

חברת מאיה, יבואנית ומשווקת בלעדית של ציוד לאיתור נזילות
של חברת Sewerin הגרמנית.
​חברת מאיה מוכרת ציוד לאיתור תשתיות, ולגילוי נקודתי של דלף תת קרקעי
תוך שהיא מדריכה את הלקוחות לשימוש נכון ואפקטיבי.

מהות  העבודה

 • סיור להכרת השטח, לימוד תוואי מערכת המים ואביזריה ותכנון שלבי המדידות.

 • ביצוע מדידות כלליות ואזוריות (Step Testing) לצורך זיהוי אזורים בהם יש חשד לדלף ואיבוד מים.

 • על-סמך ממצאי ומסקנות שני השלבים הראשונים, יבוצעו בדיקות ישירות של קטעי צנרת באמצעות מערכת אלקטרו-אקוסטית ממוחשבת, לצורך איתור ומיקום הדלף (פרצים).

 • איתור הדלף יבוצע ע"י התחברות לצינור בתוואי ידוע, ובדיקת כל צנרת המים, החל ממד-המים של חברת מקורות ועד מוני-המים של בתי הצרכנים.

 • ניתן לבצע בדיקת מונים.
   

סקרי הפחת כוללים

 • דו"ח מצב כולל פירוט של: הפעולות שננקטו, ממצאים, מיקום מדויק של הנזילות והמלצות ליישום.

 • אומדן של כמות ושווי איבוד המים כתוצאה מהדלף שלא אותר עד כה.

   

המומחים בגילוי דלף מים תת קרקעי
עד לרמה של איתור נקודתי 
וסימון מדויק של מוקד הנזילה